home 6-45 7-39

Adsense sponzor

Zarada + Novac = Financijski_Uspjeh

Kako ispunjavati kombinacije
30 brojeva x 16 x ? kombinacija
13 brojeva = 72 kombinacije
20 brojeva = 385 kombinacija
30 brojeva = 480 kombinacija
18 brojeva = 48 kombinacija
30 brojeva = 352 kombinacije
   
DOWNLOAD
   
IZABERITE BROJEVE
 

Loto 6/45

 

 

Adsense sponzor


16 sistemskih kombinacija (grupa brojeva) x
(skraćeni sistem od 30 brojeva)

Poštovani igrači LOTA !
U ovom području objasnit ću Vam neka moja statistička istraživanja na osnovu kojih sam došao do  odabira brojeva  (ali tako da bih pokrio sve brojeve na 2 listića sa što više kombinacija i što boljom garancijom). Naravno sami možete odabrati sistemsku kombinaciju od 30 brojeva i brojem kombinacija. To može biti 100, 200, 300, 500 itd.. kombinacija. Zavisi koji skraćeni sistem od 30 brojeva želite odigrati a shodno tome i uložiti novca.
Ovdje Vam neću iznositi razrađen sistem od 30 brojeva, već pokrivenost svih 45 brojeva sa 16 sistemskih kombinacija (na listiću prikazan K1, K2, K3 itd...). ZNAČI, Vi će te sami izabrati nekakav skraćeni sistem od 30 brojeva koji ima ? kombinacija, a po ovom modelu možete ga upotrijebiti 16 puta.
 
U slijedećim redovima ovog teksta, možete vidjeti statistiku dosadašnjih izvlačenja brojeva LOTO 6/45 u odnosu na izabrane brojeve (30 brojeva) u određenom sistemu koji je razrađen a koji daje neku određenu garanciju.
Želim odmah napomenuti da se uspjeh prvenstveno odnosi na razrađeni sistem (tj. garanciju u tom sistemu od 30 brojeva) a potrebna je veća skupina igrača zbog većih financijskih ulaganja (osim ako ne želite sami uložiti novac)

I DIO
 

U prvom dijelu želim prikazati brojeve koji su odabrani u sistemsku kombinaciju, a takvih ima 16 grupa brojeva . Naravno da Vi ne morate izabrati svih 16 grupa brojeva, nego samo one koji Vama odgovaraju. No po pokazateljima statistike koja će slijediti, uspjeh za dobitkom tj. pogađanjem izvučenih brojeva je tim veći što je više upotrijebljeno grupa brojeva. (a sve opet ovisi o razradi skraćenog sistema od 30 brojeva i njegovoj garanciji).
Također možete vidjeti koliko je zastupljen koji broj u pojedinim grupama brojeva. U daljnjem tekstu govorit ću o svih 16 grupa - 30 brojeva pojedinačnog sistema.
 
K1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.
K2 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42,43,44,45.
K3 1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29,31,32,34,35,37,38,40,41,43,45.
K4 1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28,30,31,33,34,36,37,39,40,42,43,45.
K5 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15,17,18,20,21,23,24,26,27,29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,44,45.
K6 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42,43,44,45.
K7 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,28,29,30,31,32,37,38,39,40,41, 42.
K8 1,2,4,5,7,8,11,12,14,15,17,18,19,20,22,23,25,26,29,30,32,33,35,36,37,38,40,41,43,44.
K9 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,40,41,42,43,44,45.
K10 2,3,4,5,8,9,10,11,14,15,16,17,20,21,22,23,26,27,28,29,32,33,34,35,38,39,40,41,44,45.
K11 1,3,5,7,9,11,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,39,41,43,45.
K12 1,2,4,5,6,8,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,24,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42,43,44.
K13 1,3,6,7,8,9,10,12,13,16,17,18,19,21,22,24,25,27,28,30,31,34,35,36,38,39,42,43,44,45.
K14 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37.
K15 1,2,3,4,7,8,9,13,14,15,16,17,19,20,21,25,26,27,31,32,33,35,36,37,38,39,42,43,44,45.
K16 3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,21,22,23,24,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,40,41,42,44.

ZASTUPLJENOST BROJEVA
Svi brojevi su zastupljeni minimalno 9x a maximalno 12x

 

Listić Loto 6/45

Listić Loto 6 od 45
 
Iz Ovog prvog dijela mogli ste uočiti zastupljenost brojeva u svih šesnaest (16) grupa brojeva. AKo želite odigrati neke grupe sami iz daljnjeg teksta moći će te vidjeti koji od pojedinačnih grupa brojeva ima najviše uspjeha (statistički) u dosadašnjem proteklom razdoblju.

II DIO
 

U ovom drugom dijelu prikazat ću Vam statistiku izvučenih brojeva pojedinog proteklog kola u odnosu na svih 16 grupa brojeva sistema.
Na osnovu
dobitnih kombinacija u proteklom razdoblju 2005 godine imamo slijedeću statistiku:

klikni za uvećanje
KLIKNI NA SLIKU ZA UVEĆANJE

U gore prikazanoj tablici možete vidjeti broj pogodaka pojedinog prošlog kola u svakoj pojedinačnoj grupi brojeva. Da bi bolje razumjeli navodim primjer.

Pogledajte 19 kolo. Tada su izvučeni slijedeći brojevi : 6, 12, 15, 31, 33, 40.
Rijetki su slučajevi da jedna od predloženih grupa brojeva nema niti jedan pogođeni broj kao u 25 kolu. Ali zato možemo primijetiti da u druge tri grupe brojeva K6, K9 i K15 imamo po šest pogodaka. (e sada kolika nam je garancija našeg skraćenog sistema na izvučenih  šest brojeva ?? ovisi i dobitak)

 

Ovdje vidimo da smo ostvarili slijedeći rezultat za sva kola u 2005:

 

Vratiću se na naše 19 kolo.
Brojevi koji su izvučeni u tom kolu su: 6 12 15 31 33 40. Tako možemo uočiti da smo (ako smo koristili svih 16 grupa brojeva) pogodili slijedeći broj izvučenih brojeva po grupama:

Adsense sponzor


Naravno da ovi moji statistički pokazatelji ne garantiraju 100% dobitak ali pokazuju kolika je vjerojatnost uspjeha za dobit. Naravno to još ovisi koju skraćenu kombinaciju od 30 brojeva ste izabrali. Pri tome moramo voditi računa i iskalkulirati uloženi novac i minimum dobiti pa tek onda stvoriti zaključak o eventualnom uspjehu. Opet ću ponoviti: Uvelike ovisi koji skraćeni sistem od 30 brojeva koristite, koliko ima kombinacija i koja mu je garancija .
NPR: Imamo skraćeni sistem od 30 brojeva (OBAVEZNO) 500 kombinacija i garanciju: ako pogodimo 6 brojeva dobitak je min: 10 petica i 30 četvorki. Tada pored te garancije možemo izračunati koliko nam se može vratiti uloženog novca (ako uzmemo prosjek dobitka za pojedini pogodak). Naravno moramo imati u vidu da upotrijebimo svih 16 grupa brojeva.
To zahtjeva puno uloženog novca ali (TKO NE RISKIRA TAJ FINANCIJSKI NE PROFITIRA).
S obzirom na to ja sam izradio ovu statistiku i odabrao 16 grupa brojeva koje daju mogućnost profita. Ova kombinacija od 16 grupa brojeva je pogodna za skupinu igrača koji će uložiti zajednički i podijeliti troškove uloga a naravno i dobit koja se ostvari.

III DIO

Da bi odigrali svih 16 grupa brojeva i tako povećali mogućnost dobitka, možemo uraditi slijedeće:

Ako bi se udružilo 16 igrača i odaberemo skraćeni sistem od 30 brojeva (min. 500 kombinacija , ovaj broj kombinacija je potreban za dobru garanciju).
Dalje slijedi, npr: za 500 kombinacija na običnim loto listićima potrebno nam je cca 65 listića. Tako da za 16 grupa brojeva trebamo 16grupa x 65 listića=1.040 loto listića (puno listića i puno pisanja ali "MI" želimo ostvariti dobitak, a za to imamo snage ispunjavati listiće. (naravno, možemo ići i na manje listića i kombinacija ali onda je upitan i postotak dobitka.

Nemojte zaboraviti da uz dobar skraćeni sistem kombinacija (koji ima dobru garanciju) ne morate ni pogoditi ŠESTICU, ako je sistem dobar i daje nam puno npr: PETICA. 

Krajnju matematiku morate sami izračunati. Broj listića puta cijena jednog listića i to je to.
 

TREBA VAM SAMO DOBAR SKRAĆENI SISTEM
OD 30 BROJEVA S DOBROM GARANCIJOM !
i naravno novaca za ulog kao i volje za križanje brojeva na listićima.
 

Adsense sponzor